రెడ్‌ జోన్‌ ఎక్కడా ప్రకటించలేదు

హైదరాబాద్‌ జిల్లా కలెక్టర్‌ శ్వేతా మహంతి Hyderabad: హైదరాబాద్‌ జిల్లాలో రెడ్‌ జోన్‌ ఎక్కడా ప్రకటించలేదని హైదరాబాద్‌ జిల్లా కలెక్టర్‌ శ్వేతా మహంతి అన్నారు. రెడ్‌ జోన్‌

Read more