చల్లని వేళ కమ్మని సూప్‌

రుచి: వెరైటీ సూప్‌లు ‘చెలి’ పాఠకులకు ప్రత్యేకం చిరుజల్లులు పడుతున్న వేళ వేడిగా సూప్‌ తాగుతుంటే ఎంత బాగుంటుందో కదా! ఇప్పుడు కరోనా భయపెడుతున్నది. రోగనిరోధక శక్తిని

Read more