వెన్న ఉండలు తినాలంటే..

వెన్న ఉండలు తినాలంటే.. కావలసినవి వెన్న-200గ్రా. యాలకులపొడి-రెండు స్పూన్లు ఉప్పు-సరిపడా పంచదార-సరిపడా బియ్యంపిండి-అరకిలో నూనె-అరకిలో నువ్ఞ్వలు-100గ్రా. తయారుచేసే విధానం బియ్యంపిండిలో వెన్న వేసి బాగా కలపాలి. మరుగుతున్న

Read more