ఒక్కొక్కరు ఐదు పెళ్లిళ్లు లేదంటే జైలుకే..

అసత్య వార్తలను తోసిపుచ్చిన ఆ దేశాధ్యక్షుడు ఆఫ్రికా ఖండంలో ఓ చిన్న దేశం స్వాజిలాండ్‌. ఆ దేశం ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వార్తల్లోకి ఎక్కింది. దీనికి కారణం ఆ

Read more