ఎన్నారైలను ఆకట్టుకున్న స్వాతి రెడ్డి

హైదరాబాద్‌లో ఇటీవల జరిగిన ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల్లో గాయని స్వాతిరెడ్డి స్వయంగా కంపోజ్‌ చేసిన ‘తెలుగు నేలపైన పూలు చల్లరా’ పాట అందరినీ ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది. తెలుగు

Read more