ముండకోపనిషత్తు

‘అన్ని దానముల్లోకి జ్ఞానదానము మిన్న అంటాడు వివేకానందుడు. అత్యుత్తమ జ్ఞానము ఉపనిషత్తుల్లో ఉంది. అట్టి ఉపనిషత్తుల్లో ముండకోపనిషత్తు ముఖ్యమైనది. ముండకమంటే మంగలి కత్తి అని అర్ధం. తలపై

Read more

స్వామి వివేకానంద 156వ జయంతి

జోగులాంబ గద్వాల : జిల్లాలో స్వామి వివేకానంద 156వ జయంతి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. ఐజలోని హరిహర జూనియర్ కళాశాలలో నిర్వహించిన వివేకానంద జయంతి వేడుకల్లో కాలేజీ

Read more

భారతదేశ ఆధ్యాత్మిక సంస్కర్త

నేడు స్వామి వివేకానంద జయంతి భారతదేశ ఆధ్యాత్మిక సంస్కర్త భారతదేశ వారసత్వమెంతో ప్రాచీనమైన ఘన కీర్తిగలది. అయినాస్వామి వివేకానంద సమస్యలను ఆధునిక దృష్టితో చూసే వారు. ఆయన

Read more