మిస్‌ టీన్‌ వరల్డ్‌గా ముంబయి అమ్మాయి

‘నువ్వు అందంగా లేవు ఈ మాటలు విన్నప్పుడు ఆ అమ్మాయి కుంగిపోలేదు. తనను తాను మార్చుకునేందుకు సిద్దపడింది. కష్టపడింది. ఇదే ఇప్పుడు ఆమెకు ‘మిస్‌ టీన్‌ వరల్డ్‌-2019

Read more