రష్యా కు లొంగిపోయిన ఖెర్సన్‌ నగరం

భేషరతుగా లొంగిపోయి రష్యాకు సహకరించాలని ప్రజలకు మేయర్‌ పిలుపు ఉక్రెయిన్‌ పై రష్యా యుద్ధం 8వ రోజుకు చేరుకుంది. తాజాగా రష్యా సైన్యం పూర్తి స్థాయిలో ఉక్రెయిన్‌లోని

Read more