మోసపోతున్న మహిళలకు అండ

ఉపాధి కోసం సౌదీకి వచ్చి, బానిసల్లా బతుకుతున్నామని బాధపడేవారు. కాంట్రాక్టర్‌ చేతిలో పాస్‌పోర్ట్‌ ఉండిపోవడంతో దిక్కుతోచక బానిసల్లా కాలాన్ని గడు పుతున్నామని చెప్పేవారు. సొంతవారితో మాట్లాడలేక, వారిని

Read more