నగరంలో పలు సూపర్‌మార్కెట్‌లు సీజ్‌

నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన కారణంగా సీజ్‌ చేసిన అధికారులు హైదరాబాద్‌: నిబందనలు పాటించకుండా నడుపుతున్నటువంటి సూపర్‌మార్కెట్‌లను సీజ్‌ చసినట్లు అధికారులు ప్రకటించారు. చందానగర్‌ పరిధిలో విజేత సూపర్‌ మార్కెట్‌,

Read more