సజ్జనార్ సైతం సుఖీభవ సుఖీభవ అనేసాడే..

ఈ మధ్య ఎక్కడ విన్న ‘అయ్యయ్యో వద్దమ్మా.. సుఖీభవ సుఖీభవ..’ అనే పదం బాగా వినిపిస్తుంది. ఓ వాణిజ్య ప్రకటన కోసం వాడిన ఈ డైలాగ్..ఇప్పుడు అనేక

Read more