సొమాలియాలో కారుబాంబు : 34 మంది మృతి

సొమాలియాలో కారుబాంబు : 34 మంది మృతి సొమాలియా రాజధాని మెగాదిషులోని మార్కెట్‌ ఏరియాలో ఒక కారు బాంబు పేలుడు జరిగింది. ఈ ఘటనలో 34 మంది

Read more