క్వింటాలుకు రూ.25 పెంపు!

క్వింటాలుకు రూ.25 పెంపు! చెరకు గిట్టుబాటు ధరలకు ప్రభుత్వ మద్దతు న్యూఢిల్లీ,మే 26: ప్రభుత్వం చెరకు రైతులకు గిట్టుబుధరలు కల్పించే లక్ష్యం తో క్వింటాలకు 25 రూపాయలు

Read more