ఇంజనీరింగ్‌కు గడ్డుకాలం

ఇంజనీరింగ్‌కు గడ్డుకాలం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీగా భర్తీ కాని సీట్లు! తెలంగాణ, ఎపి సహా ఆరు రాష్ట్రాల్లో 30% భర్తీ! అమెరికాలో సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగుల కోతతో.. ఇంజినీరింగ్‌పై

Read more