టాలెంట్‌ స్ప్రింట్‌తో హైసియ ఒప్పందం

టాలెంట్‌ స్ప్రింట్‌తో హైసియ ఒప్పందం హైదరాబాద్‌: హైసియ(హైదరాబాద్‌ సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఎంటర్‌ప్రైజెస్‌), టాలెంట్‌ స్ప్రింట్‌లు ఉమ్మ డి భాగస్వామ్యంతో వాట్‌ ఇండస్ట్రీ వాంట్స్‌ (డబ్ల్యు ఐడబ్ల్యు) పేరుతో అవగాహన

Read more