సోమవారం రికార్డు స్థాయిలో గుండెపోట్లు నమోదయ్యాయి

సోమవారం రికార్డు స్థాయిలో గుండెపోట్లు నమోదైనట్లు ఐర్లాండ్ లోని బెల్ ఫాస్ట్ హెల్త్ అండ్ సోషల్ కేర్ ట్రస్ట్, రాయల్ కాలేజ్ ఆఫ్ సర్జన్స్ పరిశోధన తెలిపింది.

Read more