ఇండియన్‌ స్టాటిస్టికల్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌

ఇండియన్‌ స్టాటిస్టికల్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ భిన్నత్వంలో ఏకత్వం నినాదం ప్రధానంగా పార్లమెంటు చట్టంతో ఏర్పడిన జాతీయ స్థాయి సంస్థ ఐఎస్‌ఐ (ఇండియన్‌ స్టాటిస్టికల్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌), విభిన్న పరిశోధనలకు ప్రోత్సాహాన్నిస్తూ

Read more