నేటి నుండి ఇంటర్‌ పరీక్షలు

అమరావతి: ఏపిలో ఈరోజు నుండి ఇంటర్మీడియట్‌ పరీక్ష ప్రారంభమైనవి. ఇంటర్మీడియట్‌ పరీక్షల విధులు నిర్వర్తించే పర్యవేక్షకులు, సిట్టింగ్‌ స్క్వాడ్ల సహా ఫ్లయింగ్‌ స్క్వాడ్లు సైతం పరీక్షలు ముగిసే

Read more