స్టార్టప్‌లో భారీ ప్యాకేజీ ఆఫర్లు

స్టార్టప్‌లో భారీ ప్యాకేజీ ఆఫర్లు న్యూఢిల్లీ: సాప్ట్‌వేర్‌ సేవలు పెరుగుతున్న కొద్దీ కంపెనీలు ఉద్యోగు లకు కూడా తాయిలాలు పెంచుతూ పోతున్నాయి. ప్రత్యేకించి స్టార్టప్‌ కంపె నీల్లో

Read more