జూన్‌ 8,9 తేదీలో చేప ప్రసాదం పంపిణీ

హైదరాబాద్‌: ఆస్తమా వంటి వ్యాధుల నివారణకు అందించే చేప ప్రసాదాని గత 173 సంవత్సరాల నుండి బత్తిని హరినాథ్‌గౌడ్‌ కుటుంబీకులు వంశపారంపర్యంగా పంపిణీ చేస్తున్నారు. అయితే ఈ

Read more