తిరుపతి శ్రీకృష్ణ నగర్‌లో ఏంజరుగుతుందో అర్థంకావడం లేదు..భయాందోళనలో ప్రజలు

తిరుపతి శ్రీకృష్ణ నగర్‌లో ప్రజలు భయాందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆ కాలనీ లో సడెన్ గా భూమిలో ఉన్న వాటర్ ట్యాంక్ లు బయటకు రావడం..నేలఫై ఉన్న

Read more