తమిళనాడులోని శివకాశిలో జన్మించిన శ్రీదేవి

తమిళనాడులోని శివకాశిలో  జన్మించిన శ్రీదేవి తొలి సారిగా వెండితెరపై బాలనటిగా అడుగుపెట్టారు. కన్దన్ కరుణాయ్ అనే చిత్రంలో బాలనటిగా శ్రీదేవి మెరిసారు . ఆమె అసలు పేరు

Read more