నగరంలో అవగాహనా‌ ర్యాలీ

విజయవాడ: జాతీయ క్రీడా దినోత్సవం సందర్భంగా నగరంలో అవగాహనా‌ ర్యాలీఫిట్ ఇండియా పేరుతో కలెక్టర్ క్యాంపు కార్యాలయం వద్ద చేపట్టిన ర్యాలీని ప్రారంభించిన కలెక్టర్ ఇంతియాజ్ స్వయంగా

Read more