దానిమ్మ జెల్లీ

దానిమ్మ జెల్లీ కావలసినవి: దానిమ్మగింజలు-ఒక కప్పు రాస్పబెర్రి జెల్లీ క్రిస్టల్స్‌-ఒక ప్యాకెట్‌ తయారుచేసే విధానం సగం దానిమ్మ గింజలు మిక్సర్‌లో వేసి రసం తీసుకోండి. రాస్పబెర్రి జెల్లీ

Read more