రెండు నెలల జీతాలు చెల్లించలేము

స్పైస్ జెట్ విమానయాన సంస్థ ప్రకటన న్యూ ఢిల్లీ ; తమ పైలెట్లకు మార్చి, ఏప్రిల్, నెలలకు సంబంధించి జీతాలు చెల్లించలేమని స్పైస్ జెట్ విమానయాన సంస్థ

Read more