ఎస్‌అండ్‌పి గ్లోబల్‌తో నెస్‌టాలెంట్‌ భాగస్వామ్యం

ఎస్‌అండ్‌పి గ్లోబల్‌తో నెస్‌టాలెంట్‌ భాగస్వామ్యం హైదరాబాద్‌,జూలై 18:టెక్నాలజీలో మరింత నైపుణ్యం కోసం నెస్‌ కొత్త గ్లోబల్‌ ట్యాలెంట్‌ సెంటర్‌తో ఎస్‌అండ్‌పి గ్లోబల్‌ భాగస్వామ్యం చేసుకుంది. ఎస్‌అండ్‌పి గ్లోబల్‌సెంటర్‌ఆఫ్‌

Read more