వనస్థలిపురంలో భూ ప్రకంపనలు

భూమి నుంచి శబ్దాలు వచ్చినట్లు స్థానికులు వెల్లడి Hyderabad: హైదరాబాద్ లో ఈ ఉదయం భూమి స్వల్పంగా కంపించింది. నగరంలోని వనస్థలిపురం ప్రాంతంలో భూ ప్రకంపనలు సంభవించాయి.

Read more