క‌లియుగం కొడుకు

తాను పొలం కోల్పోకుండా ఉండేందుకు తన తల్లి ప్రాణాలు కోల్పోయినా ఫర్వాలేదనుకున్నాడు ఓ వ్యక్తి. ఏ కుమారుడూ తన తల్లి పట్ల ప్రవర్తించకూడని తీరును ఆయన కనబర్చాడు.

Read more