ప్రపంచలోనే తొలి సోలార్‌ రోడ్డు

ప్రపంచలోనే తొలి సోలార్‌ రోడ్డు ప్యారిస్‌: ప్రపంచంలోనే తొలిసారిగా సోలార్‌ ప్యానెల్‌రోడ్డు ఫ్రాన్స్‌లో రెడీ అయ్యింది. టైర్‌వ్రే-పేర్ఛేలోని చిన్న గ్రామం నార్మండేలో ఒక కి.మీ పొడువతో ఈ

Read more