తెలంగాణ లో మరో యువ గుండె ఆగింది

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వరుస పెట్టి యువకులు గుండెపోటుకు గురై ప్రాణాలు విడుస్తున్నారు. పట్టుమని పాతికేళ్ళు లేని వారు సైతం ప్రాణాలు విడుస్తుండడం ఆ తల్లిదండ్రులకు దుఃఖ శోకాన్ని

Read more