పౌరసత్వ దరఖాస్తుకు సోషల్‌మీడియా ఐడి తప్పనిసరి

న్యూఢిల్లీ: అమెరికా పౌరసత్వం కావాలా అయితే మీరు ముందు మీకున్న సోషల్‌మీడియా ఐడిలు ఇవ్వాల్సిందే. ఇందుకు సంబంధించిన ఇ-ఫారాలు, డి-160ఫారాల్లోను, డి-260 ఫారాల్లో కూడా వీటిని అందచేయాల్సి

Read more