జాతీయ టేబుల్‌ టెన్నిస్‌ శిబిరానికి స్నేహిత్‌

జాతీయ టేబుల్‌ టెన్నిస్‌ శిబిరానికి స్నేహిత్‌ హైదరాబాద్‌: తెలం గాణ రాష్ట్ర టేబుల్‌ టెన్నిస్‌ క్రీడాకారుడు ఎస్‌ఎఫ్‌ఆర్‌ స్నేహిత్‌ గొప్ప అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకున్నాడు. అతను పాటియాలోని జాతీయ

Read more