స్నేహా ఉల్లాల్, అమలాపాల్ ఇద్దరూ

ఒకప్పుడు మంచి ఫాలోయింగ్ ఉన్న హీరోయిన్లుగా కొనసాగిన స్నేహా ఉల్లాల్, అమలాపాల్ ఇద్దరూ చాన్నాళ్ల పాటు తెలుగు సినిమాలకు దూరంగానే ఉన్నారు. స్నేహా ఉల్లాల్ చివరగా 2013లో

Read more