ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో పండంటి ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చిన కలెక్టర్ స్నేహలత

ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి అంటే ఆమ్మో ..అని అంత అనుకుంటారు..అక్కడికి పోతే డాక్టర్స్ ఉంటారో ఉండరో..సరిగా వైద్యం చేస్తారో లేదో..అని చాలామంది పోతే పోయిని డబ్బులని ప్రవైట్ హాస్పటల్స్

Read more