తుమ్ము ఎందువల్ల వస్తుంది?

తెలుసుకో తుమ్ము ఎందువల్ల వస్తుంది? జీవశాస్త్రం ప్రకారం తుమ్ము అనేది అసంకల్పిత ప్రతీకార చర్య. ముక్కు లోపల ఒక పలుచటి పొర ఉంటుంది. దీన్నే మ్యూకస్‌ మెంబ్రేన్‌

Read more