మహబూబాబాద్ జిల్లాలో ఘోరం..పగబట్టిన పాము..3 నెలల చిన్నారిని కూడా వదిలిపెట్టలేదు

తాచుపాములు పగబడతాయంటే చాలామంది నమ్మరు. కానీ ఇది నిజమని మహబూబాబాద్ జిల్లాలో జరిగిన ఘటన తో రుజువయ్యింది. నీలిత్రాచు పాము..ఓ కుటుంబం ఫై పగబట్టి..ఆ కుటుంబం మొత్తాన్ని

Read more