నిద్రలేమి నివారిణి ఆక్యుప్రెషర్‌

నిద్రలేమి నివారిణి ఆక్యుప్రెషర్‌ శరీరంలోని కొన్ని కొన్ని నాడీస్థలాలను వత్తిడికి గురిచేసే విధానాన్ని ‘ఆక్యుప్రెషర్‌ అంటారు. ఇది యోగలో భాగంగా అనాదిగా మనదేశంలో కొనసాగుతోంది. (ఉదా.ముద్రలు)ఈ ఆక్యుప్రెషర్‌

Read more