ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడికి మరోసారి చేదు అనుభవం

అధ్యక్షుడు ఎమ్మాన్యుయేల్ మాక్రాన్ చెంప ఛెళ్లుమనిపించిన మహిళ పారిస్ః ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఎమ్మాన్యుయేల్ మాక్రాన్ కు మరోసారి చేదు అనుభవం ఎదురైంది. ఓ మహిళ ఆయన చెంపను

Read more

ఫ్రాన్స్‌ అధ్యక్షుడు మాక్రాన్‌కు చేదు అనుభవం

చేయి కలిపినట్టే కలిపి చెంపపై కొట్టిన దుండగుడు పారిస్‌ : ఫ్రాన్స్‌ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయెల్‌ మాక్రాన్‌కు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. ఓ వ్యక్తి మాక్రాన్‌ చెంపపగులగొట్టాడు. దేశ

Read more