ప్రతిపక్ష నేత ఇప్పుడు ఎందుకు తిరగడం లేదు?

అమరావతిని రాజధాని చేయాలని మిమ్మల్ని ఎవరడిగారు చంద్రబాబు గారు? విశాఖపట్నం: అమరావతికి మద్దతుగా రాష్ట్రమంతటా తిరుగుతానన్న ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు నాయుడు ఇప్పుడు ఎందుకు తిరగడం లేదని

Read more