‘శివకాశీపరం’ పాట ఆవిష్కరణ

‘శివకాశీపరం’ పాట ఆవిష్కరణ సంగీత దర్శకుడు చక్రవర్తి మనుమడు రాజేశ్‌ శ్రీ చక్రవర్తి హీరోగా పరిచయం చేస్తూ సాయి హరేశ్వర ప్రొడక్షన్స్‌ హరీష్‌ వట్టికూటి దర్శకత్వంలో మోహన్‌బాబు

Read more