సిరివెన్నెల మృతి ఫై సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు ఏ విధంగా స్పందించారంటే ..

సిరివెన్నెల ఇక లేరు అనేది ఎవరు కూడా తట్టుకోలేకపోతున్నారు. సినీ ప్రముఖులు మాత్రమే కాదు రాజకీయ నేతలు సైతం సిరివెన్నెల పాటలను గుర్తుచేసుకుంటున్నారు. ఎవరెవరు ఎలా స్పదించారో

Read more