‘సంజన ‘ స్వరార్చన

‘సంజన’ స్వరార్చన శ్రావ్యమైన గళం అందరిని మైమరిపింప చేస్తుంది, మంత్రముగ్ధులను చేస్తుంది. ఆమె పాట వింటే అందరూ తన్మయత్వం చెందుతారు, మరిన్ని పాటలు వినాలని ఆరాట పడతారు.

Read more