అమరావతి ప్రాజెక్టు నుండి వైదొలిగిన సింగపూర్‌

స్వయంగా వెల్లడించిన సింగపూర్ మంత్రి ఈశ్వరన్ అమరావతి: ఏపి నూతన రాజధాని అమరావతి నగర నిర్మాణం, అభివృద్ధి ప్రాజెక్టు నుంచి తాము వైదొలగుతున్నట్టు సింగపూర్ సంచలన ప్రకటన

Read more