ఉత్సాహంగా సింధుకేళ

ఉత్సాహంగా సింధుకేళ పాట్నా: దసరా నవరాత్రులు చివరిరోజు సందర్భంగా పాట్నలోని బంగాలీ అక్‌ హౌరాలో మహిళల సంధూర కేళ జరుపుకున్నారు. ఒకరికొకరు సింధూరం పూసుకుంటూ పరస్పరం శుభాకాంక్షలు

Read more