మెరిసే పంటి తీరు

దంత సంరక్షణ పళ్లు తెల్లగా మారేందుకు పసుపులో నీరుపేస్ట్‌లా చేసి బ్రష్‌తో మృదువుగా పళ్లపై తోమాలి. బ్రష్‌ చేశాక అయిదు నిమిషాలు అలా వదిలేయాలి. తరువాత చల్లని

Read more