39 ఇంచుల షింకో ఎస్‌వో4ఏ ఎల్‌ఈడీ టీవీ విడుదల

నేడు భారత మార్కెట్‌లో షింకో సంస్థ తన నూతన ఎల్‌ఈడీ టీవీ ఎస్‌వో4ఏ ను విడుదల చేసింది.39 ఇంచుల మోడల్‌లో విడుదలైన ఈ టీవీ 1366 768

Read more