శిల్పా రెడ్డి : 40లో అడుగు పెట్టినా..

మాజీ మిస్ ఇండియా కంటెస్టెంట్ విన్నర్.. కింగ్ ఫిషర్ మోడల్ హైదరాబాదీ బ్యూటీ శిల్పా రెడ్డి నాలుగు పదుల వయసులో అడుగు పెట్టినా కూడా అందం ఏమాత్రం

Read more