సెర్ప్‌ ఉద్యోగుల డిమాండ్లను పరిష్కరించాలి

ప్రజావాక్కు సెర్ప్‌ ఉద్యోగుల డిమాండ్లను పరిష్కరించాలి: కామిడి సతీష్‌రెడ్డి, జడలపేట, భూపాలపల్లిజిల్ల్లా గ్రామీణ పేదరికనిర్మూలన సంస్థలో పనిచేస్తున్న సెర్ప్‌ ఉద్యో గులు తమ సమస్యల పరిష్కారం కోసం

Read more