ఓ వ్యక్తిని కారుతో గుద్దేసిన సీరియల్ నటి లహరి

హైదరాబాద్ రోడ్ల ఫై ప్రయాణం చేయాలంటే భయం వేస్తుంది..ఏ క్షణాన ఏ మందు బాబు వచ్చి ఢీ కొడతాడో..ఎటునుండి ఏ ప్రమాదం ముంచుకొస్తుందో అని ప్రాణాలను అరచితిలో

Read more