అమెరికా ఆంక్ష‌ల‌కు ధీటుగా మేమూ స్పందిస్తాం

అమెరికా ఇటీవల రష్యన్‌ కంపెనీల, వ్యక్తుల బ్లాక్‌లిస్ట్‌ను విస్తరించిన నేపథ్యంలో అందుకు ప్రతిగా తాము కూడా చర్యలు తీసుకుంటామని రష్యా ప్రభుత్వం తెలిపింది. అమెరికా ఆంక్షల జాబితాలు

Read more